تمدید مسابقه

کتاب قهرمان

شنبه 04 بهمن 1399 در 10:16

کد های شرکت در مسابقه

کتاب قهرمان

چهارشنبه 26 آذر 1399 در 13:05

غیر فعال شدن اپلیکیشن کتاب قهرمان

مسابقه «پوتین قرمز ها»

پنجشنبه 29 آبان 1399 در 11:38

این خبر به روزرسانی می‌شود

اقلام گرافیکی و تیزرهای مسابقه کتابخوانی

سه شنبه 27 آبان 1399 در 09:44

کتاب الکترونیک پوتین قرمزها

کتاب الکترونیک پوتین قرمزها

«پوتین قرمزها» خاطرات مرتضی بشیری، بازجو و مدیرمسئول جنگ روانی قرارگاه خاتم‌الانبیا در دوران دفاع مقدس است. او که در دوران کارش این نام مستعار را برای خود برگزیده، طی مصاحبه‌هایی به همت فاطمه بهبودی، خاطرات خود را از بازجویی افسرهای رده‌بالای عراقی بیان کرده است.

دوشنبه 26 آبان 1399 در 14:03

کتاب صوتی پوتین قرمزها منتشر شد

با صدای نوید نوروزی

کتاب صوتی پوتین قرمزها منتشر شد

«پوتین قرمزها» خاطرات مرتضی بشیری، بازجو و مدیرمسئول جنگ روانی قرارگاه خاتم‌الانبیا در دوران دفاع مقدس است. او که در دوران کارش این نام مستعار را برای خود برگزیده، طی مصاحبه‌هایی به همت فاطمه بهبودی، خاطرات خود را از بازجویی افسرهای رده‌بالای عراقی بیان کرده است.

دوشنبه 26 آبان 1399 در 12:40

برشی از مستند پوتین قرمز ها

در یک ارتباط ماورایی به حقانیت امام خمینی رسیده بودند...

شنبه 12 مهر 1399 در 10:12

در مصاحبه تلویزیونی با خانم بهبودی

چرا کتاب پوتین قرمزها را نوشتم؟

سه شنبه 08 مهر 1399 در 10:59

خاطره ای از مرتضی بشیری نویسنده کتاب پوتین قرمز ها

کلید مرسدس بنز را به من داد و گفت این کلید رو برسون به خانواده ام

دوشنبه 07 مهر 1399 در 14:14

همین که یک نفر می‌گوید کتاب را یک‌نفس خوانده و درگیر کتاب شده و از خواندنش لذت برده، کافی است

در مصاحبه با خانم فاطمه بهبودی مطرح شد:

همین که یک نفر می‌گوید کتاب را یک‌نفس خوانده و درگیر کتاب شده و از خواندنش لذت برده، کافی است

اما وطن کجاست؟! جیشعمی می‌گوید خب معلوم است. وطن شما ایران است و وطن ما عراق! آقای بشیری در پاسخ حرف قشنگی می‌زند. می‌گوید نه! وطن ما مرز بین کشورها نیست! وطن ما اسلام است. وطن ما حب علی‌بن‌ابی‌طالب است.

یکشنبه 06 مهر 1399 در 14:54

مسابقه کتاب خوانی کتاب قهرمان با محوریت کتاب«پوتین قرمز ها»

در قسمتی از کتاب پوتین قرمز ها می خوانیم....

مسابقه کتاب خوانی کتاب قهرمان با محوریت کتاب«پوتین قرمز ها»

پیروزی های ما با همین لباس خاکی بسیجی به دست آمده، نه  با کت و شلواری که به تن شماست!

شنبه 05 مهر 1399 در 16:56

سومین دورۀ مسابقۀ کتاب‌خوانی کتاب قهرمان با محوریت کتاب «پوتین قرمزها»

به زودی کتاب قهرمان برگزار می کند:

سومین دورۀ مسابقۀ کتاب‌خوانی کتاب قهرمان با محوریت کتاب «پوتین قرمزها»

از جذابیت های خاطرات بشیری، روایت جلسات بازجویی از نیروهای عراقی است که گاه در خلال این خاطرات، مطالب خواندنی از اتفاقات تاریخی نقل می شود که فجایع رخ داده در جنگ تحمیلی را بیشتر نمایان می کند.

چهارشنبه 02 مهر 1399 در 12:05

طرحی جادویی از سیمای زندگی انسان انقلابی

نگاهی به کتاب «آب هرگز نمی‌میرد»

طرحی جادویی از سیمای زندگی انسان انقلابی

کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» روایتی بکر و عجیب و گاه باور نکردنی از زندگی انسان در بستر انقلاب اسلامی روایت می‌کند.

سه شنبه 12 شهريور 1398 در 15:37

تمدید مسابقه

کتاب قهرمان

شنبه 04 بهمن 1399 در 10:16

کد های شرکت در مسابقه

کتاب قهرمان

چهارشنبه 26 آذر 1399 در 13:05

غیر فعال شدن اپلیکیشن کتاب قهرمان

مسابقه «پوتین قرمز ها»

پنجشنبه 29 آبان 1399 در 11:38

این خبر به روزرسانی می‌شود

اقلام گرافیکی و تیزرهای مسابقه کتابخوانی

سه شنبه 27 آبان 1399 در 09:44

کتاب الکترونیک پوتین قرمزها

کتاب الکترونیک پوتین قرمزها

«پوتین قرمزها» خاطرات مرتضی بشیری، بازجو و مدیرمسئول جنگ روانی قرارگاه خاتم‌الانبیا در دوران دفاع مقدس است. او که در دوران کارش این نام مستعار را برای خود برگزیده، طی مصاحبه‌هایی به همت فاطمه بهبودی، خاطرات خود را از بازجویی افسرهای رده‌بالای عراقی بیان کرده است.

دوشنبه 26 آبان 1399 در 14:03

کتاب صوتی پوتین قرمزها منتشر شد

با صدای نوید نوروزی

کتاب صوتی پوتین قرمزها منتشر شد

«پوتین قرمزها» خاطرات مرتضی بشیری، بازجو و مدیرمسئول جنگ روانی قرارگاه خاتم‌الانبیا در دوران دفاع مقدس است. او که در دوران کارش این نام مستعار را برای خود برگزیده، طی مصاحبه‌هایی به همت فاطمه بهبودی، خاطرات خود را از بازجویی افسرهای رده‌بالای عراقی بیان کرده است.

دوشنبه 26 آبان 1399 در 12:40

برشی از مستند پوتین قرمز ها

در یک ارتباط ماورایی به حقانیت امام خمینی رسیده بودند...

شنبه 12 مهر 1399 در 10:12

در مصاحبه تلویزیونی با خانم بهبودی

چرا کتاب پوتین قرمزها را نوشتم؟

سه شنبه 08 مهر 1399 در 10:59

خاطره ای از مرتضی بشیری نویسنده کتاب پوتین قرمز ها

کلید مرسدس بنز را به من داد و گفت این کلید رو برسون به خانواده ام

دوشنبه 07 مهر 1399 در 14:14

همین که یک نفر می‌گوید کتاب را یک‌نفس خوانده و درگیر کتاب شده و از خواندنش لذت برده، کافی است

در مصاحبه با خانم فاطمه بهبودی مطرح شد:

همین که یک نفر می‌گوید کتاب را یک‌نفس خوانده و درگیر کتاب شده و از خواندنش لذت برده، کافی است

اما وطن کجاست؟! جیشعمی می‌گوید خب معلوم است. وطن شما ایران است و وطن ما عراق! آقای بشیری در پاسخ حرف قشنگی می‌زند. می‌گوید نه! وطن ما مرز بین کشورها نیست! وطن ما اسلام است. وطن ما حب علی‌بن‌ابی‌طالب است.

یکشنبه 06 مهر 1399 در 14:54

مسابقه کتاب خوانی کتاب قهرمان با محوریت کتاب«پوتین قرمز ها»

در قسمتی از کتاب پوتین قرمز ها می خوانیم....

مسابقه کتاب خوانی کتاب قهرمان با محوریت کتاب«پوتین قرمز ها»

پیروزی های ما با همین لباس خاکی بسیجی به دست آمده، نه  با کت و شلواری که به تن شماست!

شنبه 05 مهر 1399 در 16:56

سومین دورۀ مسابقۀ کتاب‌خوانی کتاب قهرمان با محوریت کتاب «پوتین قرمزها»

به زودی کتاب قهرمان برگزار می کند:

سومین دورۀ مسابقۀ کتاب‌خوانی کتاب قهرمان با محوریت کتاب «پوتین قرمزها»

از جذابیت های خاطرات بشیری، روایت جلسات بازجویی از نیروهای عراقی است که گاه در خلال این خاطرات، مطالب خواندنی از اتفاقات تاریخی نقل می شود که فجایع رخ داده در جنگ تحمیلی را بیشتر نمایان می کند.

چهارشنبه 02 مهر 1399 در 12:05

طرحی جادویی از سیمای زندگی انسان انقلابی

نگاهی به کتاب «آب هرگز نمی‌میرد»

طرحی جادویی از سیمای زندگی انسان انقلابی

کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» روایتی بکر و عجیب و گاه باور نکردنی از زندگی انسان در بستر انقلاب اسلامی روایت می‌کند.

سه شنبه 12 شهريور 1398 در 15:37

صفحه بعد