2098 بازدید | 1397/09/24 - 18:06 | 0     0
پوسترهای کتاب قهرمان در سطح شهر
شهر کتاب قهرمان
پوسترهای پویش کتاب قهرمان در سطح شهرهای مختلف کشور در معرض دید عموم قرار گرفته است.
شهر کتاب قهرمان

با آغاز پویش سراسری کتاب قهرمان، پوسترهای پویش سراسری کتاب قهرمان در مراکز فرهنگی و کتابفروشیها در معرض دید عموم قرار گرفته است.

 

  نظرات کاربران
capcha