1735 بازدید | 1398/05/07 - 12:27 | 0     1
دومین دورۀ پویش کتاب‌قهرمان بزودی آغاز می‌شود.
دومین دورۀ پویش کتاب‌قهرمان با کتابی جذاب و خواندنی بزودی آغاز خواهد شد.
پس از وقفه‌ای کوتاه از پایان دورۀ اول این پویش، دومین دورۀ پویش کتاب‌قهرمان با کتابی جذاب و خواندنی بزودی آغاز خواهد شد.
دومین دورۀ پویش کتاب‌قهرمان با کتابی جذاب و خواندنی بزودی آغاز خواهد شد.

اولین دورۀ پویش کتاب‌قهرمان با محوریت کتاب سرباز کوچک امام از آذر97 تا اردیبهشت98 برگزار شد.

در این دوره بیش از 55هزار جلد کتاب توزیع شد و مجموعاً این کتاب از مرز 100هزارنسخه گذشت.

پس از وقفه‌ای کوتاه از پایان دورۀ اول این پویش، دومین دورۀ پویش کتاب‌قهرمان با کتابی جذاب و خواندنی بزودی آغاز خواهد شد.

کتاب محوری این دوره نیز روایت خواندنی و جذاب یکی دیگر از قهرمانان سرافراز وطن است.

این پویش از نیمۀ مرداد ماه آغاز و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

  نظرات کاربران
capcha