1546 بازدید | 1399/07/07 - 14:14 | 0     0
خاطره ای از مرتضی بشیری نویسنده کتاب پوتین قرمز ها
کلید مرسدس بنز را به من داد و گفت این کلید رو برسون به خانواده ام

خاطره ای از اقای مرتضی بشیری که در آیین رونمایی کتاب پوتین قرمزها گفته شده است.

  نظرات کاربران
capcha